FRIVILLIG FREDAG D. 28. SEPTEMBER 2018


Tak for en god Frivillig Fredag 2017

Se videoklip med Frivilligrådets formand.

Se også Frivilligrådets pressemeddelelse om Frivillig Fredag

Lokale aktiviteter - Frivillig Fredag 2017

Spændende foredrag og debatter, festlige fejringer af de frivillige og inspirerende foreningsmarkeder. Der er gang i planlægningen af aktiviteter på Frivillig Fredag rundt omkring i landet.

Se her hvad der sker i din kommune.


Frivillig Fredag temadag 2017

Tusind tak for en inspirerende temadag!

Frivillig Fredag temadagen blev afholdt d. 13. september I Valby. "Vis værdien" er temaet for årets Frivillig Fredag, der startede med to oplæg; 'Unge og Frivilligt arbejde' og 'Mangfoldige Fællesskaber' ved Kristian Krogh Hansen og Daniel Nayberg.

Du kan læse opsamlingen på temadagen her.


#FrivilligFordi

Hvad får danskerne til at engagere sig som frivillige?

Frivilligrådet har spurgt en række frivillige om, hvad der motiverer dem. Har I også lyst til at fortælle, hvad der motiverer jeres frivillige, er I meget velkomne til at være med i kampagnen. Det kræver bare at I printer #FrivilligFordi-skiltet ud, fotograferer den frivillige med skiltet og skriver den frivilliges svar på spørgsmålet: Hvorfor er du frivillig? Start sætningen med: Jeg er #FrivilligFordi…

Mød fx Tove fra Kræftens Bekæmpelse, der arrangerer gåture for kvinder, der er ramt af brystkræft, Agnete, der gør en forskel for børn og unge hos Spejderne, og Pia, der som frivillig i Hjemmeværnet skaber sikkerhed og tryghed i samfundet.

Følg kampagnen på Facebook og Instagram

Erhvervsleder i praktik

Frivilligrådet har i samarbejde med blandt andre IBM Danmark gennem en årrække matchet frivillige foreninger og erhvervsledere til en ”praktik”-dag med gensidig sparring og hjælp til praktiske opgaver.

Kort fortalt handler aktiviteten om, at en leder i en virksomhed tager en dag ud af kalenderen og bliver praktikant i en forening. Resultaterne af praktikkerne har indtil videre været inspirerede medarbejdere, der har fået ny overraskende viden om foreningernes arbejdsformer og foreninger, der har fået sparring og nye ideer til udvikling af deres organisation.

Erhvervsleder i praktik foregår kun over en dag, men ofte leder praktikken til mere samarbejde.

Også i år er der mulighed for at få en erhvervsleder i praktik. Konceptet er udviklet i forbindelse med Frivillig Fredag, men af praktiske årsager er den periode praktikken kan finde sted bredt ud til hele efteråret.

Læs mere om konceptet her eller kontakt Frivilligrådet på mail: ktj@frivilligraadet.dk eller tlf. 61960003 for at høre mere om tilbuddet.


Billede: