Veje til deltagelse

Frivilligrådet har udviklet et sæt materialer, der kan bruges, hvis I ønsker at afholde en workshop om, hvordan flere får mulighed for at deltage i frivillige fællesskaber. Baggrunden for temaet er, at der er en tendens til, at det primært er de veluddannede, og de der er i arbejde og er en del af sociale netværk, der er frivillige, mens andre grupper ikke i samme omfang er frivillige. Det gælder fx ikke-vestlige indvandrere, mennesker med sygdom eller handicap, og mennesker uden for arbejdsmarkedet, der oftere står uden for de frivillige fællesskaber. Frivilligheden kan være en vej til at skabe deltagelse og sammenhængskraft i samfundet. Flere undersøgelser peger på, at deltagelse i frivillige fællesskaber har en positiv indvirkning på både fysisk og mental sundhed og følelsen af lykke og mening i tilværelsen. Frivilligheden kan noget helt særligt i forhold til at skabe fællesskaber, der bygger bro mellem forskellige grupper af mennesker.

Temaet Veje til deltagelse handler om det store potentiale frivilligheden har i forhold til at skabe et samfund, hvor alle deltager og ses som ressourcer, der har noget at bidrage med. Materialet bygger på samskabelse som metode og kan bruges til at få idéer til aktiviteter, der sikrer øget deltagelse.

Her kan du downloade materialet, der består af en plakat og fire tilhørende vejledningskort.

Plakat
Download Plakaten Veje til deltagelse

Vejledningskort til plakaten:
Storebæltsbroen - Udsyn og overordnet perspektiv
Genbrugspladsen - Inspiration fra andre, herunder eksempelkort med beskrivelse af tidligere Frivillig Fredag aktiviteter, som man kan lade sig inspirere af.
Byggemarkedet - Hvilke "værktøjer, søm og skruer" skal vi bruge til at løse vores udfordring.
Stoplyset - Barrierer der kan blive til muligheder

Billede: