Materiale fra workshop ved Temadag: Veje til deltagelse

På temadagen, Veje til deltagelse, blev der afholdt en workshop hvor deltagerne arbejdede med samskabelse som metode til at arbejde med øget deltagelse.

Her kan du downloade det materiale, der blev brugt i processen.

Download Plakaten Veje til deltagelse

Vejledningskort til plakaten:
Storebæltsbroen - Udsyn og overordnet perspektiv
Genbrugspladsen - Inspiration fra andre, herunder eksempelkort med beskrivelse af tidligere Frivillig Fredag aktiviteter, som man kan lade sig inspirere af.
Byggemarkedet - Hvilke "værktøjer, søm og skruer" skal vi bruge til at løse vores udfordring
Stoplyset - Barrierer der kan blive til muligheder

Billede: