Lærer for en dag

- Efterskoler deltager på Frivillig Fredag

 
På Frivillig Fredag har efterskoler mulighed for at aktivere eleverne i frivilligt arbejde og give dem mulighed for at vise, hvad de kan, og hvem de er. ’Lærer for en dag’ er et koncept baseret på erfaringer fra et pilotprojekt i 2013 og er ment som inspiration til én måde, hvorpå efterskolerne kan deltage på Frivillig Fredag. Konceptet kan med fordel kombineres med mere teoretiske undervisningsforløb om fx betydningen af frivilligt arbejde, civilsamfund, demokrati og medborgerskab.

Konceptet ’Lærer for en dag’ indebærer, at efterskolen kobles sammen med et antal skoleklasser af yngre årgang. Efterskoleleverne får til opgave at planlægge (i grupper) en række aktiviteter på Frivillig Fredag for skoleeleverne. Det kan være i form af en idrætsdag, en dag som kunstner, dramatiker, en dag med friluftsliv eller poesi alt efter efterskolens særlige fokusområde og elevernes interesser. Eleverne får på denne måde afprøvet deres kompetencer i praksis, de bliver formidlere af budskabet om, hvad en
efterskole er, og de oplever forskellige personlige udfordringer fx i forbindelse med pædagogiske overvejelser, planlægning, konflikter og internt samarbejde.

Læs mere om Lærer for en dag