Vindue for en forening

Vindue for en forening er en måde at samle forskellige aktører i lokalsamfundet. Både frivilligcentre og kommuner kan arrangere Vindue for en forening. Kort fortalt går projektet ud på at frivillige foreninger får stillet et udstillingsvindue i en butik eller virksomhed til rådighed til at lave en udstilling om foreningen og foreningens arbejde.

Vindue for en forening blev udviklet til den første Frivillig Fredag i 2011 af Frivilligcenter Roskilde og er siden også blevet afholdt af flere andre frivilligcentre.

Se pjece om Vindue og en forening.

Se film om Frivilligcenter Hillerøds projekt Social Gadekunst, der er en videreudvikling af Vindue for en forening.

I 2014 gennemførte Frivilligcenter Gentofte projekt Social Gadekunst i Gentofte.
Læs reportage fra Pop-Up Galleriet på Frivillig Fredag
Læs mere om projektet og se tre korte film om tre af kunstner-forenings-match'ene

På Langeland blev der i forbindelse med Frivillig Fredag 2014 også gennemført et kunstprojekt. Frivilligcentret igangsatte et projekt, hvor kunstnere og foreninger samarbejdede om kunstværker, der udtrykker foreningens arbejde. Projektet satte fokus på de lokale foreningers virke, og frivillighedens forskellige berøringsflader fra socialt arbejde til kunst og kultur. Værkerne blev præsenteret ved en fernisering på Frivillig Fredag, samt i ugen op til i byrummet rundt omkring i Rudkøbing, bl.a. i butiksvinduer.