Frivillig Fredag Praktik

I ”Frivillig Fredag praktik” tilbyder foreninger et kort ”praktik-ophold” for kommunalpolitikere og embedsmænd fra kommunen. Formålet er at skabe bedre kendskab og samarbejde mellem foreninger og kommune. Ideen er, at praktikanten kommer hele vejen rundt om foreningens arbejde, og på den måde får et mere indgående kendskab til foreningsarbejdets betydning for brugernes livskvalitet.

Praktikkerne koordineres lokalt af frivilligcentret eller den kommunale frivilligkonsulent.

I 2014 var der flere frivilligcentre, der videreudviklede konceptet, fx Frivilligcenter Kolding, der introducerede konceptet "Adoptér en Forening". Byrådets medlemmer blev opfordret til at ”adoptere” en forening i frivilligugen, og fx tilbyde foreningen et speedkursus i strategi, synlighed, en diskussionsaften med bestyrelsen, eller noget helt syvende.

Frivilligcentre Hillerød udvidede Frivillig Fredag praktikken til også at gælde for elever fra social- og sundhedsskolen Sopu. Formålet med praktikken er at gøre de unge opmærksomme på de mange muligheder for at lave frivilligt arbejde og give dem ny viden om frivillighed og foreningstilbud. I ugen op til besøgene fik eleverne en introduktion til frivilligt arbejde og til forskellige tanker om samarbejdet mellem professionelle og frivillige. Herefter kunne de så vælge en forening, som de ville i praktik i en enkelt dag.

Der var elever i praktik hos Hjerteforeningens 'Hjertemotionstime', Blå Kors' genbrugsbutik, Sind, Mødrehjælpen, Styrk din krop, Kræftens Bekæmpelse, KFUM og KFUK Hillerød, Skanselyets Venner, Røde Kors Hillerød-afdeling og Hillerød Motionsvenner.

I 2011 blev praktikkerne evalueret. I en spørgeskemaundersøgelse melder hhv. 88,9 % praktikværter og 86,8 % praktikanter positivt eller meget positivt tilbage om praktikken.

Læs mere om Frivillig Fredag praktik.