Erhvervsleder i praktik

Erhvervsleder i praktik er en videreudvikling af Frivillig Fredag praktikken. Konceptet er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark og Frivilligrådet. Kort fortalt handler aktiviteten om, at en leder i en virksomhed tager en dag ud af kalenderen og som praktikant i en forening får ny inspiration og indsigt i en frivillig forenings arbejde. Resultaterne af praktikkerne har indtil videre været inspirerede medarbejdere, der har fået ny overraskende viden om foreningernes arbejdsformer og vilkår, og foreninger, der har fået sparring og nye idéer til udvikling af deres organisation.

Formålet med praktikken er at skabe kontakt og øget forståelse mellem civilsamfund og erhvervsliv og undersøge mulighederne for at kunne samarbejde om at løse lokale udfordringer eller opgaver. En praktik giver i modsætning til et kortere besøg mulighed for at snuse til flere aspekter og arbejdsopgaver i en forening. Samtidig giver det læring og inspiration for den enkelte medarbejder.

Læs mere om hvad du som erhvervsleder får ud af at komme i praktik i en forening i Erhvervsleder i praktik for virksomheder.

Læs hvad du som forening kan få ud af at få en erhvervsleder i praktik i Erhvervsleder i praktik for foreninger.

For at sikre et godt match er det en god idé at indhente baggrundsviden om praktikantens og foreningens ønsker i forhold til praktikken. Frivilligrådet har udarbejdet et bud på to profilskemaer til hhv praktikant og forening, som man er velkommen til at bruge eller tage udgangspunkt i, når man skal indsamle viden om ønsker og kompentencer:

Download profilskemaet til praktikanterne

Download profilskemaet til foreningerne

Læs mere om erfaringerne fra Erhvervsleder i Praktik fra tidligere år

Tre film om Erhvervsleder i Praktik

PB43 havde afdelingsdirektør fra IBM Dannark, Anders Norström Christiansen i praktik. Filmen giver et godt indblik i, hvad en erhvervsleder kan få ud af at komme i praktik for en dag.

Fødevarebanken havde manager fra IBM Danmark, Jytte Leth i praktik. Filmen kan bruges som et godt eksempel på, hvordan man som forening kan tilrettelægge et praktikophold for en erhvervsleder.

Børns Voksenvenner havde AMS Service Line Lead fra IBM Danmark, Anita Jacobsen i praktik