Vindue for en forening

Vindue for en forening er en måde at samle forskellige aktører i lokalsamfundet. Både frivilligcentre eller kommuner kan arrangere Vindue for en forening. Kort fortalt går projektet ud på at frivillige foreninger får stillet et udstillingsvindue i en butik eller virksomhed til rådighed til at lave en udstilling om foreningen og foreningens arbejde.

Vindue for en forening giver foreningerne og deres arbejde synlighed på en anderledes måde og i forhold til nye målgrupper. Med Vindue for en forening får også små virksomheder mulighed for at vise deres lokale og sociale engagement.

Vindue for en forening blev udviklet til den første Frivillig Fredag i 2011 af Frivilligcenter Roskilde.

På Frivillig Fredag i 2012 var der 6 frivilligcentre, der arrangerede Vindue for en forening, og i alt 119 virksomheder/butikker, der blev matchet med en forening, og i 2013 arrangerede 10 frivilligcentre Vindue for en forening med i alt ca. 150 match mellem butik og forening.

Læs mere om Vindue for en forening
 

Social gadekunst

I Hillerød blev konceptet for Vindue for en forening i 2012 videreudviklet til projektet Social gadekunst – et vindue til en forening. Her samlede og matchede Frivilligcenter Hillerød 12 sociale foreninger, 13 billedkunstnere og 12 butikker. Foreningen og kunstneren mødtes, så foreningen fik mulighed for at fortælle kunstneren om deres sag og arbejde. Kunstneren fortolkede foreningens fortælling og omsatte det til et maleri. Kunstværkerne blev præsenteret i butiksvinduer i ugen op til Frivillig Fredag. På Frivillig Fredag kulminerede det med en auktion over kunstværkerne.

I 2014 gennemførte Frivilligcenter Gentofte projekt Social Gadekunst i Gentofte.

Læs reportage fra Pop-Up Galleriet på Frivillig Fredag

Læs mere om projektet og se tre korte film om tre af kunstner-forenings-match'ene

På Langeland blev der i forbindelse med Frivillig Fredag 2014 også gennemført et kunstprojekt. Frivilligcentret igangsatte et projekt, hvor kunstnere og foreninger samarbejdede om kunstværker, der udtrykker foreningens arbejde. Projektet satte fokus på de lokale foreningers virke, og frivillighedens forskellige berøringsflader fra socialt arbejde til kunst og kultur. Værkerne blev præsenteret ved en fernisering på Frivillig Fredag, samt i ugen op til i byrummet rundt omkring i Rudkøbing, bl.a. i butiksvinduer.