Skabe debat om frivillighed

Frivillig Fredag bliver af mange brugt som en dag, hvor der udvikles nye idéer, nye samarbejder og skabes debat om frivillighed. Ofte bruges Frivillig fredag som en lejlighed til at sætte aktuelle emner til debat.

I Hillerød inviterede frivilligcentret til samtalesalon. I Samtalesalonen mødes mindst tre mennesker på kryds og tværs af baggrund til en snak om problemstillinger, udfordringer og virke, for på den måde at mødes med folk på en ny måde og får indblik i, hvordan andre tænker og gør. Konceptet er udviklet af samfundslaboratoriet Borgerlyst, der også faciliterede dagens samtalesalon.
Omkring 100 deltagere var mødt op til arrangementet, der blev afholdt hos medicinalvirksomheden Biogen Idec. En gruppe medarbejdere herfra havde skabt rammerne for arrangementet og andre medarbejdere var ude af huset på frivillige opgaver lokalt til deres ”Care Deeply Volunteer Day”.

Et tema, der altid er aktuelt er samarbejdet mellem kommune og frivillige:

 • I Rudersdal har kommunen netop vedtaget en ny frivilligpolitik, som blev sat til debat på Frivillig Fredag 2013
   
 • I Ikast-Brande blev der i 2013 afholdt politikerdebat om "Grænser for den kommunale frivillighed"
   
 • Frederikshavn Kommune afholdt i 2011 debatarrangement om bedre sammenhænge mellem det frivillige lokale arbejde og kommunens opgaveløsning
   
 • I Ringkjøbing-Skjern handlede det i 2012 om at skabe debat mellem det politiske udvalg og kommunens borgere af anden etnisk oprindelse og det frivillige miljø, der arbejder med området
   
 • I 2012 blev der afholdt temadag for frivillige, medarbejdere og politikere i Ringsted om, hvad kommunale institutioner får ud af at samarbejde med frivillige, hvad får de frivillige ud af det og hvilke udfordringer er der i dette samarbejde

Også mange andre spændende temaer blev sat på dagsordnen i debatter og temadage:

 • Silkeborg Kommune og frivilligcentret afholdt i 2013 paneldebat om aktivt medborgerskab. Panelet bestod af borgmesteren samt repræsentanter fra erhvervsliv og frivillige, og der blev bl.a. debatteret hvordan aktivt medborgerskab bliver en del af hverdagen og hvad det betyder for den enkelte
   
 • I Fredensborg blev der afholdt konference i 2013, bl.a. om ledelse af frivillige
   
 • Ventilen i Roskilde inviterede i 2012 til workshop om hvordan frivillige kan styrke udsatte børn og unges fællesskaber