Borgerinddragelse

Nogle kommuner valgte at bruge Frivillig Fredag som en anledning til at sætte fokus på borgerinddragelse og aktivt medborgerskab.

  • På Frivillig Fredag 2013 lancerede Egedal Kommune det internetbaserede mødested TAG DEL Egedal, hvor kommune og borgere kan udveksle idéer, deltage i udfordringer og i fællesskab finde nye løsninger. Målet med TAG DEL er at understøtte aktivt medborgerskab. På Frivillig Fredag blev der afholdt "samtalesaloner" på rådhuset, som en parallel til de virtuelle samtalesaloner på TAG DEL
     
  • I København i 2011 inviterede Teknik- og Miljøforvaltningen, Indre By Lokaludvalg samt en række frivillige alle interesserede borgere til at være med til at forskønne søernes bredder ved at plante blomsterløg
     
  • I Kolding opfordrede Kommunen i 2012 borgere til at teste nye kommende stisystemer og komme med forslag i forhold til ruteafmærkning, aktiviteter på ruten og seværdigheder, samt sikkerhed og tilgængelighed