Gallup-undersøgelse: Frivillighed og fællesskab i lokalområdet

Frivilligrådet fik, i forbindelse med årets Frivillig Fredag tema Frivillig der hvor du lever, foretaget en undersøgelse af TNS Gallup, for at undersøge danskernes deltagelse i og holdninger til fællesskab i lokalområdet og frivillighed.

Her kan du se resultaterne af undersøgelsen:


Spørgsmål:

Mener du, at du gør en forskel for andre (udover din husstand) i dit nabolag?
Af den danske befolkning mener 35%, at de gør en forskel for andre (ud over familien) i deres nabolag. Overordnet fordeler frekvenserne sig som følger:

35% Ja
48% Nej
18% Ved ikke

Dem der mener de gør en forskel, er i højere grad kendetegnet ved:
- 60 år eller derover
- Bor på Gård
- Bor i ejerbolig
- Landsdel Sydjylland
- Er frivillig

Af dem der bor på en gård svarer 52 % ja
Af dem, der bor i etageejendom/beboelsesejendom (lejlighed) svarer 28 % ja

44 % i Sydjylland svarer ja
26 % i Nordjylland svarer ja

46 % med lang videregående uddannelses svarer ja
31 % med grundskole som længste uddannelse svarer ja

Er du eller har du lyst til at være en del af et fællesskab i dit nabolag?
Af den danske befolkning mener 57% at de enten er, eller har lyst til at være en del af et fællesskab i deres nabolag. Overordnet fordeler frekvenserne sig som følger:

57% Ja
27% Nej
17% Ved ikke

Dem der mener de gør en forskel, er i højere grad kendetegnet ved:
- 60 år eller derover
- Bor i hus/villa/parcel eller på Gård
- Bor i ejerbolig
- Region Syddanmark
- Er medlem af fagforening
- Er frivillig

69 % der bor på en gård svarer ja
45 % der bor i etageejendom/beboelsesejendom (lejlighed) svarer ja

69 % i Sydjylland svarer ja
49 % i Nordjylland svarer ja

74 % af dem der er frivillige svarer ja
44 % af dem der ikke er eller har været frivillige svarer ja

Har du hjulpet en nabo inden for de sidste to uger?
Af den danske befolkning mener 52% at de har hjulpet en nabo inden for de sidste 2 uger. Overordnet fordeler frekvenserne sig som følger:

52% Ja
45% Nej
3% Ved ikke

Dem der mener de har hjulpet en nabo, er i højere grad kendetegnet ved:
- 60 år eller derover
- Kan betegnes som mellem socialklasse
- Har i højere grad formue
- Er frivillig

40 % af de 18-39-årige svarer ja
61 % af dem på 60 eller derover svarer ja

62 % af dem der bor i række/klynge/kædehus svarer ja
44 % af dem der bor i etageejendom/beboelsesejendom (lejlighed) svarer ja

62 % af respondenterne fra Københavns Omegn svarer ja
42 % af respondenterne fra Nordjylland svarer ja

57% af de frivillige svarer ja
42 % af dem der ikke er eller har været frivillige svarer ja

Hvem mener du har ansvaret for at hjælpe en hjemløs person, der sover i dit nabolag?
Af den danske befolkning mener 71% at kommunen har ansvaret for at hjælpe en hjemløs person, der sover i deres nabolag. 12% svarer dem selv og deres naboer. Overordnet fordeler frekvenserne sig som følger:

71% Kommunen
28% Andre offentlige myndigheder end kommunen
20% Frivillige organisationer
12% Dig og dine naboer
5% Andre
3% Ingen af disse
8% Ved ikke

Dem der svarer dem selv og deres naboer, er i højere grad kendetegnet ved:
- Urbanisering: Et landdistrikt
- Er frivillig

Af dem der bor på en gård mener 56 % at kommunen har ansvaret.
Af dem der bor i etageejendom/beboelsesejendom (lejlighed) mener 74 % at kommunen har ansvaret

Ønsker du at have mere indflydelse på beslutningen der influerer dit nabolag i højere grad end du mener du har i dag?
Af den danske befolkning svarer 8% ”ja, helt sikkert” i forhold til at have mere indflydelse på beslutninger der påvirker deres nabolag, end de har i dag. Overordnet fordeler frekvenserne sig som følger:

8% Ja, helt sikkert
46% Ja på nogle områder
36% Nej
10% Ved ikke

Dem der svarer ”ja, helt sikkert”, er i højere grad kendetegnet ved:
- Mænd
- 60 år eller derover
- Bor i andelsbolig
- Region Hovedstaden
- Er frivillig
- Mener de gør en forskel for andre i deres nabolag
- Ønsker at være, eller er en del af et fællesskab i deres nabolag

Hvilke type frivilligt indsats er du eller kunne du overveje at være en del af i dit nabolag?
Af den danske befolkning svarer 35% at de er eller kunne tænke sig at være en del af frivilligt arbejde i en forening, 23% svarer ”ingen af disse”. Overordnet fordeler frekvenserne sig som følger:

35% Foreningsarbejde
12% Bestyrelsesarbejde i skoler eller daginstitutioner
7% At være kontaktforældre i skoler
24% Lokale aktiviteter som vejfester eller samle skrald dage
17% At hjælpe kommunale institutioner
23% Ingen af disse
15% Ved ikke

Dem der svarer ”ingen af disse”, er i højere grad kendetegnet ved:
- Lav socialklasse
- Landsdel Vest- og Sydsjælland

Fakta om TNS Gallups undersøgelse
Spørgeskemaundersøgelsen bygger på 1.175 interviews repræsentativt for den danske befolkning over 18 år. Undersøgelsen er foretaget i perioden den 2. juli – 1. august 2014 af TNS Gallup for Frivilligrådet.