Temadagen 2017

Frivillig Fredag temadagen 2017

Tusind tak for en inspirerende temadag!

Frivillig Fredag temadagen blev afholdt d. 13. september I Valby. "Vis værdien" er temaet for årets Frivillig Fredag, der startede med to oplæg; 'Unge og Frivilligt arbejde' og 'Mangfoldige Fællesskaber' ved Kristian Krogh Hansen og Daniel Nayberg. Efter de to oplæg, diskuterede deltagerne hvordan man som arrangør kan åbne sine events og fællesskaber for flere. Diskussionen mundede ud i en fælles opsamling, hvor de vigtigste pointer blev hørt.

Du kan se programmet for temadagen her.

Her på siden kan du finde en samling af workshopgruppernes hovedpointer, billeder fra dagen og slides.

Du kan se billeder fra dagen her.

Du kan downloade slides fra Kristian Krogh Hansens oplæg om unge og frivilligt arbejde her.

Du se og downloade Ia Brix Ohmanns plakat, rollekort og kort med uddybende spørgsmål til gruppedialog.

Workshop om at åbne fællesskaber

Temadagens deltagere formulerede en række gode råd og overvejelser, der kan hjælpe med at åbne events og fællesskaber for flere.

Du kan se eksempler på deltagernes arbejdsark her.

Du kan se Ia Brix Ohmanns flotte plakater fra workshoppen her.

Resultatet af dagens diskussioner har vi samlet under punkterne; invitation, på vej, velkomst, samvær, afsked og opfølgning og jokeren.

Invitation

- Det er vigtigt at kende sin målgruppe, også for at kunne vælge den rigtige kanal og det rigtige sprog i invitationen

- Man skal starte allerede inden invitationen sendes ud med at etablere fællesskaber og inddrage målgruppen planlægningen og i arbejdet op til, fx oppyntning, bargruppe, mv.

- Bruge mange forskellige kanaler til at sende invitationen ud: Facebook, nyhedsbrev, andres nyhedsbreve/medier, hjemmeside, plakater, lokalaviser, lokalradio, event, frivilligbørs, pressemeddelelse, personlig kontakt/ mund-til-mund, emails, opslag i opgange, små film, lokale opslag (på flere sprog), ambassadører, peer-to-peer

- Lokalisere nøglepersoner, fx kommunalt ansatte eller foreninger

- Gøre det nemt at tage en ven med til arrangementet/eventen, så det ikke er så farligt at komme alene

På Vej

-Følges flere til arrangementet, tilbyde fælles transport til nye deltagere

- Inden arrangementet; lære hinanden at kende, ringe til deltagerne inden for at sikre sig at de kommer

- Det er godt med en gulerod = en grund til at møde op, fx nominering af foreninger i forbindelse med uddeling af frivilligpris, mad, kendisser
Foreninger kan samarbejde og engagere sig på tværs, og hjælpe borgere frem til eventen

- Opmærksomhed på hvad der er det gode tidspunkt i forhold til målgruppen

-Tilgængelighed; handicapvenligt, let at finde(kort, pile, skilte), telefonnummer hvis det går galt

Velkomst

- Overvej hvad der kan skabe den gode, rolige stemning, hvor man føler sig velkommen

- Vært byder personligt velkommen eller ”Hilsepligt” for alle

- Tydelig besked om hvad der skal ske

- Give de første der kommer en rolle i at være med til at gøre klar( kan fordeles allerede i forbindelse med invitationen)

- Klarhed over hvor man skal sidde

- Buddy-system

Samvær

- En/flere Ambassadører eller ”gartnere”: nogle får som rolle for dagen, at tale med nye og sørge for at alle har det godt.

- Pas på ikke at være for aggressiv ift. rekruttering

- Aktive roller til deltagerne på dagen, evt. i små fællesskaber, så man ikke bliver chef/flaskehals

- Afgive lidt kontrol

- Lytte til folk

- Have målgruppen for øje

- Planlagt med plads til ”tomrum”

- Man må ikke skuffe ift. det man lover i invitationen

- Lave en aktivitet sammen: det at lege sammen, synge, lave quiz, lave mad, særligt godt ift. børnefamilier

- En bordplan eller samtalesedler kan hjælpe den første kontakt på vej

- Musik til stemningsskift

- Lave utraditionelle/anderledes koblinger

- Enkle praktiske koncepter

- Skab indre motivation: Den oplevede mestring, den oplevede selvbestemmelse, det oplevede tilknytningsforhold til gruppen

Afsked og opfølgning

- Opfølgning er lige så vigtig som forberedelsen

- Man skal ikke blive ”smidt ud” lige efter at arrangementet slutter. Der skal være plads/tid til en uformel dialog efter arrangementet

- Læg tid i programmet, hvor deltagerne kan udveksle kontaktoplysninger

- Inviterer til evalueringsmøde allerede nu, som forberedelse til næste (års) arrangement

-Evaluering med i arrangementet + Sørge for at reklamere for næste event allerede

- Spørg folk: Fx Hvor har du hørt om arrangementet, hvad tændte dig i dag, hvad skal der til for at du vil komme igen, må vi ringe til dig?

- Tak for i dag + fotos, Facebook/mail

- Hjemtransport

Jokeren

- Rød tråd gennem hele arrangementet

- Planlægningsfasen er vigtig

- Vær opmærksomme på hvad der sker i frivilligverdenen og koordiner ift. aktivitetsudbuddet (maj og september er travle for frivillige).