Invitation til temadag: Grokraft for fællesskaber d. 16. september

(NB. Det er lukket for tilmelding, men det er muligt at skrive sig på en venteliste til arrangementet. Brug linket til tilmeldingen nedenfor for at blive skrevet på en venteliste)

VÆR MED PÅ FRIVILLIG FREDAG TEMADAG

D. 16. SEPTEMBER 2015

Grokraft for Fællesskaber!

Den 16. september inviterer Frivilligrådet foreninger, frivilligcentre, frivilligkonsulenter, bibliotekarer, boligsociale medarbejdere m.fl. til temadag om, hvordan vi styrker de frivillige fællesskaber. Dagen byder på en blanding af oplæg og workshops og finder sted på Biblioteket Rentemestervej i København. Det er gratis at deltage, men tilmelding (efter først-til-mølle-princippet) er nødvendig.

Temadagen afholdes som optakt til Frivillig Fredag d. 25. september.

Tema om grokraft til mere rummelige og mangfoldige frivillige fællesskaber

Frivilligheden kan noget helt særligt i forhold til at skabe fællesskaber. Ofte er det fællesskabet med de andre frivillige og brugere, der motiverer til at blive og vedblive med at være frivillig. De frivillige fællesskaber er vigtige for vores samfund, fordi de forebygger social isolation og skaber tillid og forståelse på tværs af grupper. Frivilligrådet arbejder for, at alle får lige mulighed for at være med i fællesskaberne og opleve de positive effekter uanset fysiske eller psykiske forudsætninger, social eller etnisk baggrund.

Med temadagen ønsker Frivilligrådet at udbrede viden, samt skabe et forum for udveksling og udvikling af gode ideer til, hvordan vi styrker de frivillige fællesskaber på tværs af offentlige og frivillige aktører og på tværs af områder.

Tid: Onsdag d. 16. september kl. 10-14

Sted: Biblioteket Rentemestervej, Rentemestervej 76, 2400 København NV

Tilmelding via dette link:

https://drive.google.com/open?id=1cM4blPnUCGxm80NXLna9yB8asXyUTdnEvZvPXh...

Program (under udarbejdelse)

KL. 9.30 – 10: Kaffe og morgenbrød

Kl. 10 – 10.15: Introduktion til tema og program for dagen

Oplæg ved Frivilligrådets næstformand, Mads Espersen

Kl. 10.15 - 10.45: Grokraft for innovation
Hvordan opstår innovation? Hvad sker der, når frivillige og offentlige aktører bryder ud af vante rammer og samarbejder på tværs? Og hvad fortæller den nye innovationsstatistik om den rolle, som frivillige spiller i udviklingen af offentlig velfærd?
Oplæg ved Ole Bech Lykkebo, Chefkonsulent hos Center for Offentlig Innovation.

KL. 10.45 - 11: Pause

Kl. 11 - 11.45: Inspirationsoplæg

Bl.a. ved Anne Lejbach Jørgensen fra Lokalsamfundet bygger bro. Et projekt, der samler forskellige aktører i lokalsamfund for at sikre bedre modtagelse af flygtninge.

11.45 - 12.30: Frokost leveret af den socialøkonomiske virksomhed Café Glad

12.30: Workshops

Deltagerne inddeles i grupper og reflekterer over, hvorfor der er nogen grupper, der ikke er med i de frivillige fællesskaber. Derudover udvikler grupperne ideer til tiltag og aktiviteter, der kan øge rummeligheden. Frivilligrådet vil udbrede de gode ideer, der kommer frem i forbindelse med Frivillig Fredag.

13.30: Idéfernisering med lidt godt til ganen

14.00: Tak for i dag

Endeligt program vil blive udsendt til de tilmeldte deltagere efter tilmeldingsfristen.


Vi ser frem til en spændende temadag sammen med jer.

Bedste hilsner

Frivilligrådet