Frivillig Fredag aktiviteter 2015

Aabenraa: Boligområdet Høje Kolstrup inviterer til Frivillig Fredag den 25. september kl. 16.00 til 18.00 i Agoraens foyer:
Er du en af dem, der bruger din fritid på frivilligt arbejde på Høje Kolstrup? Så kom og tilbring et par hyggelig timer sammen med de andre frivillige i bydelen.
I år byder eftermiddagen på hygge, lækker mad og nogle grupper og foreninger vil hylde en af deres frivillige ildsjæle.
http://www.hoejekolstrup.dk/nyheder/nyhed/invitation-til-fredagsbar-friv...


Aalborg: Aalborg Frivilligråd vil gerne markere dagen ved at invitere byrådspolitikere i praktik som frivillige hos nogle af Aalborgs mange frivillige sociale foreninger på selve dagen eller i ugerne omkring Frivillig Fredag (uge 39 og 40).

Aalborg Frivilligråd har igen i år planer om en event over broen fra Nr.Sundby til Aalborg med stop ved det gl. Rådhus, hvor Frivilligprisen vil blive uddelt.
http://broen-danmark.dk/aalborg/events/frivillig-fredag-d-25-sep-2015-i-...

Madservice Aalborg åbner dørene og fortæller om Madservice Aalborg, som leverer mad til mange af de borgere som de frivillige har kontakt til. De vil fortælle om hvordan de ser at maden kan indgå mere i de frivilligs arbejde. Madservice Aalborg leverer desuden frokost til de ca 500 frivillige, som de regner med der deltager i hele kommunen.

Ældre og Sundhed i Aalborg Kommune arrangerer oplevelsesdag for de frivillige i deres forvaltning med mad og musikalsk underholdning/foredrag.


Ærø Kommune: Fredag den 25. september er Danmarks nationale frivillighedsdag. Dette markerer Seniorrådet, Ældre Sagen, Røde Kors og kommunens Ældre- og Sundhedsområde ved at invitere til Frivillig Fredag på ”Det Gamle Værft” i Ærøskøbing kl. 10 - 12.

”Det Gamle Værft” vil summe af boder, hvor foreninger og institutioner vil orientere om deres brug af det frivillige arbejde. Vi er vært for en kop kaffe og musikalsk underholdning af ”Husorkestret” Ib Larsen m.fl.

Der vil være velkomst af borgmester Jørgen Otto Jørgensen.

http://www.aeroekommune.dk/kommunen/nyhedsarkiv/oplev-frivillig-fredag-p...


Albertslund


Allerød: Kommunen afholder temamøde om frivillighed og uddeler af frivilligpris 2015.
http://www.allerodkommune.dk/Aktuelt/~/media//Forvaltningen/Byraadssek/F...


Aarhus: Frivilligcentret arrangerer Frivillig Fredag på Store Torv. http://www.frivilligcenteraarhus.dk/nyheder/389-frivillig-fredag-2015

Kommunen (Lokalcenter Gellerup): Brugerrådet på Åbygård vil gerne i forbindelse med et opstillingsmøde til deres forening slå det sammen med frivillig fredag, så de på den måde får sat frivilligt arbejde på dagsordenen på deres lokalcenter.

Marselisborgcentret holder temadag om "Gode opfindelser til bedre liv" – Onsdag den 23. september kl. 14.45 – 18.30.
http://muskelsvindfonden.dk/nyheder/gode-opfindelser-til-bedre-liv-onsda...

Klostergadecentret, Folkekirkesamvirket i Aarhus og Foreningsbutikken: På selve dagen vil de være opsøgende på pladsen, og tale om deres hus i Klostergade. Huset er samlet set et seniorhus, i hvilket der foregå en masse forskelligartede aktiviteter. Her er noget for enhver smag. De vil i mødet med andre mennesker fortælle om deres seniorhus og dens mangfoldighed af muligheder for selv at være frivillig.

Aarhus kommune, område Marselisborg inviterer de frivillige chauffører, der hver uge sørger også for at hente og bringe dårligt gående borgere til spisegrupper, til frokost.

Mødrehjælpens Genbrugsbutik på Trøjborg vil bruge dagen på at rekruttere frivillige. Der vil være kager og saftevand til børnene og kaffe til de voksne i butikken.

Kulbroen SHOW-OFF
Fredag d. 25/9 kl. 15-23, Kulbroen, Spanien 1, 8000 Aarhus
Filmby Aarhus og OFF2017 inviterer til konference sammen med Kulbroen. Sæt fokus på de kreative industriers potentiale og oplev Kulbroen, der udgør en upoleret bagside af Aarhus, og bobler af kreativt vækstlag.
https://www.facebook.com/kulbroen
Arrangementet er en del af Realdanias Underværker Ildsjælefestival


Assens: Kommunen arrangerer politiker i praktik, samt kåring af Årets Landsby: http://www.assens.dk/Presserum/Pressemeddelelser-2015/Kaaring-af-aarets-...

Praktik: http://www.assenskommune.dk/Social-Psykiatri-amp-Misbrug/Frivilligt-soci...

Glamsdalens Idrætsefterskole laver aktivitetsdag for en lokal folkeskole.

Magtenbølle Enggaard
Torsdag d. 24/9, lørdag d. 26/9 og søndag d. 27/9
Magtenbølle, Toften i Magtenbølle, 5492 Vissenbjerg
Magtenbølle Beboerforening har etableret et samlingshus i sulelængen på den 200 år gamle ”Enggaarden”.
Arrangementet er en del af Realdanias Underværker Ildsjælefestival.
http://www.undervaerker.dk/aktuelt/aktuelt/ildsjaelefestival


Ballerup: Ballerup Kommunes Frivillighedsråd er vært for et aftenarrangement, der hylder frivillige.
http://www.ballerup.dk/frivillig/frivillig-fredag-den-25-september

Men Frivillig Fredag som anledning vil der blive kørt en frivillig kampagne i Ballerup målrettet nydanske unge med det formål at engagere dem i det frivillige arbejde.

Ballerup-Skovlunde Fodbold vil bruge ”Frivillig fredag” til at gøre opmærksom på det fantastiske arbejde de frivillige gør, og nødvendigheden af dem i en stor forening som deres fodboldklub.

Plejecenter Lundehaven og Plejecenter Rosenhaven er gået sammen omkring at afholde en frivilligbazar

Cyklistforbundet Ballerup-Måløv-Skovlunde inviterer til cykeltur fra frivilligcentret Tapeten i anledning af Frivillig Fredag d. 25 september kl. 12-14.


Billund: Frivilligrådet/kommunen arrangerer Frivillig Fredag i Magion i Grindsted med foredrag ” det lille ekstra” og aktiviteter fx opvisning, folkedans og gymnastik for alle.
http://billund.dk/borger/frivilligt-arbejde/frivillig-fredag/


Bornholm: Kommunen planlægger event
http://www.brk.dk/Borger/Frivillig/Sider/Aktuelt.aspx

Fejring i Nyker
Søndag d 27/9, kl. 9-14 i Nykers ældste skolebygning, 3700 Rønne
Nyker Fællesråd inviterer til indvielse af nye lokaler til bibliotek og lokalhistorisk arkiv ved siden af byens forsamlingshus.
Arrangementet er en del af Realdanias Underværker Ildsjælefestival.
http://www.undervaerker.dk/aktuelt/aktuelt/ildsjaelefestival


Brøndby: Brøndby Kommune afholder et arrangement i kulturhuset Brønden kl. 15.30 – 18.00 fredag d. 25. sept. Med foredrag og musik. Fra kl. 14.30 kan man få en cykeltur med ”Cykling uden alder”.
http://www.brondby.dk/Service/Nyheder/2015/09/erdufrivilligellererdunysg...

Derudover vil kommunens ældrecentre afholde nogle mindre arrangementer, hvor man kan komme indenfor og høre om mulighederne for at være frivillig.


Brønderslev: Kommunen afholder Frivilligmesse i Brønderslev. Bl.a. vil Sparekassen Vendsyssels Frivilligpris overrækkes Frivilligmessen 2015 afholdes fredag den 25. september 2015 kl. 14-17 i Sundhedshuset i Brønderslev.

Fredag 25. september finder den årlige markering af de frivilliges store indsats sted over hele landet. På Museerne i Brønderslev Kommune inviterer museets personale på Dorf Møllegård og Vildmosemuseet til åbent hus fra klokken 13-16, hvor der vil være lejlighed til over en kop kaffe og et stykke kage at høre om det at være frivillig på museet. Kl. 14 laver museets personale på de to museer sammen med de frivillige en rundvisning med fokus på de mange og forskelligartede opgaver, man kan udføre som frivillig.
http://nordjyske.dk/nyheder/aabent-hus-og-frivillig-fredag-paa-museer/21...


Dragør


Egedal


Esbjerg:Esbjerg Kommune afholder frivilligfest og uddeler frivilligpriser på Frivillig Fredag. Læs mere her.
Se også: http://esbjerg.lokalavisen.dk/skulderklap-frivillighedsprisen-skal-uddel...

Mødrehjælpen i Esbjerg deltager på Foreningernes Dag d. 5/9 og uddeler Frivillig Fredag-merchandise.

Forbrugerrådets Gældsrådgivning i Esbjerg får en politiker i praktik.


Faaborg-Midtfyn: Politikerpraktik i uge 39 samt Pensionist info dag på selve Frivillig Fredag i samarbejde med Faaborg Midtfyn Kommune, hvor der er åbent hus i kommunen med info til nye pensionister og efterlønnere og samtidig et foreningsmarked hvor foreningerne kan fortælle om deres arbejde så pensionisterne kan se/høre, hvad de kan kaste sig over i deres pensionisttilværelse.


Fanø: Fanø Kommune inviterer alle øens frivillige til et par festlige timer fredag eftermiddag, hvor de serverer lidt godt til ganen og sørger for dejlige musikalske indslag. Borgmesteren vil starte dagen med sin årlige tak til de mange frivillige, der yder en stor indsats, ligesom de også uddeler Fanø Byråds initiativpris denne dag – prisen går til en eller flere personer, der har gjort noget godt for Fanø, og det er Fanøs befolkning, der hvert år får mulighed for at foreslå, hvem prisen skal gives til. Sidst men ikke mindst er de også i år ved at finde en oplægsholder, der kan give ny inspiration til øens frivillige.


Favrskov: Kommunen inviterer om formiddagen til Åbent hus med morgenbuffet på 8 ældrecentre i kommunen. Her kan interesserede potentielle nye frivillige møde aktive frivillige og få en snak om, hvordan det er at være frivillig på et plejecenter. Om eftermiddagen har frivilligsekretariatet Bindeleddet og Frivilligrådet for sociale indsatser i samarbejde med lokale foreninger planlagt FrivilligMARKED i og omkring InSide i Hammel kl. 15.30-17.30. Her kan du møde foreningerne og høre mere om, hvor og hvordan du kan bidrage som frivillig i Favrskov. Der afholdes genbrugsmodeshow med byrådspolitikere som modeller.Herudover vil der være en masse sjove aktiviteter for børn og unge – eksempelvis hoppeborg, bowling og skaterrampe.

Om aftenen kl. 18.00-20.45 inviterer Favrskov Kommune til FrivilligTRÆF, hvor der bliver fortalt om sidste nyt på frivilligområdet. Sangeren Marie Frank står for underholdningen. Det foregår også i InSide i Hammel.
https://www.favrskov.dk/nyheder/borger/deltag-i-frivillig-fredag-i-favrskov

To Røde Kors genbrugsbutikker i hhv Hadsten og Hinnerup laver aktiviteter: De laver en fest ud af dagen med nedsatte varer, kaffe og kage, udstilling af ting fra nørklerne, mens nørklerne sidder i butikken, hvor de strikker m.v.
http://dinby.dk/favrskov-avisen/roede-kors-fejrer-fredag


Faxe


Fredensborg: Frivilligcentret: I år er Frivillig Fredag opdelt i to dele: Om eftermiddagen er der reception, hvor de håber at se rigtig mange frivillige, samarbejdspartnere, venner og bekendte af alle medlemmernes foreninger og Frivilligcentret. Om aftenen vil de hygge om hinanden, og det fællesskab de har, med god mad fra forskellige lande samt underholdning. Fælleskabet har højeste værdi på dagen, som styrkes ved at alle giver en hånd med. Vær således med til at præsentere et madhold/køkken fra det land du/din forening kommer fra og lær andre om jeres lands køkken. Ønsker du bare at lære om et andet lands madkultur/køkken kan du melde dig til en af grupperne. Der er plads til fem grupper med mad fra forskellige lande. Hver gruppe får stillet en grill til rådighed ude på terrassen. Maden laves i fællesskab på selve dagen i Frivilligcentret efter receptionen.

Herudover uddeles "Årets Ildsjæl Pris".
http://www.frivilligcenterfredensborg.dk/nyheder/328-frivillig-fredag-de...


Fredericia: I Fredericia kan man opleve en 'frivillig-menneskekæde' fra Frivilligcentret i Vendersgade til Rådhuspladsen. Møder man op klokken 14.30, må man være med i kæden. På Rådhuspladsen er der gratis kaffe og kage - og balloner til børnene. Der bliver opstillet boder, hvor man kan møde forskellige foreninger. Der vil være auktion til fordel for frivillige indsatser - og der er også mulighed for tøjbytte på Rådhuspladsen. Der vil være musikalsk underholdning, tryllekunster og forskellige idræts-events.
http://www.fredericia.dk/fknyt/Sider/Moeder_arrangementer/2015/ildsjaele...

I hele frivillig-ugen kan man i øvrigt købe Frivillig Fredag-kager hos bl.a. Bergstedts Bageri. For hver kage doneres der 10 kroner til frivilligt socialt arbejde.

http://fredericia.lokalavisen.dk/frivillig-fredag-i-fredericia-/Lokale-n...


Frederiksberg: Kommunen: Kommunalpolitikere i praktik.
http://www.lokalavisen-frb.dk/index.php/14-politik/1256-politikere-i-fri...


Frederikshavn: Frivilligt Samråd i Sæby og Omegn afholder Frivillig Fredag på Torvet i Sæby.
http://www.saebyavis.dk/2015/09/18/frivillig-fredag-grokraft-for-faelles...


Frederikssund: Kommunen kører en informationskampagne om frivillighed.


Furesø: I løbet af uge 39 kan du få et indblik i de frivilliges verden hos Farum Holte Volley, Farum Senior Motion, Furesø Træ- og Metallaug samt Aktivitetscentret Skovgården. De slår nemlig dørene op for nysgerrige sjæle, især seniorer, som kunne have glæde af det aktive, lokale foreningsliv.

Om fredagen den 25. september sætter Furesøs Frivilligcenter rammen for en café, der hylder frivilligheden på tværs af Furesø. Dette arrangement er åbent, og dagen vil også løfte sløret for en ny film om frivilligheden i Furesø med deltagere fra Spejdernes Genbrug, Furesø Taekwondo Klub BulSaJo, Camille Blomst fra Forfatterskolen, Sprog- og Lektiecaféen på Farum Bibliotek samt Ældre Sagen.
Se mere på www.furesoe.dk/frivilligfredag


Gentofte: Frivilligcentret besøger ”Rotunden” v. MENY fredag og lørdag og snakker med kunderne om frivillighed. Frivilligcentret afholder Erhvervsleder i Praktik.
http://www.rotunden.com/events/frivillig-fredag-25-september.aspx
http://gentofte.lokalavisen.dk/inspiration-til-frivillige-i-rotunden-/Lo...


Gladsaxe: Frivilligcentret og kommunen holder et arrangement i Bibliografen i Bagsværd fredag d. 25. september kl. 17-19. Til arrangementet inviteres de frivillige i Gladsaxe (fra foreninger og fra kommunale arbejdspladser) til en gratis visning af filmen Samba med lidt bobler først som en tak for deres frivillige lokale engagement. Der er plads til ca. 200 deltagere og tilmelding foregår efter først-til-mølle princippet.
http://www.gladsaxe.dk/frivilligportal/frivilligportal/frivillig_fredag

Kommunen kører desuden en borgerrettet kampagne i september-oktober med fokus på aktivt medborgerskab og frivillighed.


Glostrup: Kommunen: I år skal de have brunch for frivillige ca. 400 personer, søndagen før Frivillig Fredag og temadag for ansatte ca. 100 personer på frivillig fredag.


Greve: Greve Frivilligcenter arrangerer Frivillig Fredag ved Greve Borgerhus: kl 15-18: Foreningsmarked "Grokraft for fællesskaber": Boder med udstillinger, samtaler og salg, Underholdning af foreninger, Loppemarked, Frivilligbørs. Kl. 18-20: Frivilligfest med mad og dans. Politikere i praktik, Vindue for en forening.
http://www.fcgreve.dk/frivillig-fredag-2015-2/


Gribskov:Kommunen og Frivilligcenter Græsted: På Frivillig Fredag har du mulighed for at møde en lang række engagerede mennesker fra den mangfoldige frivillig-verden i Gribskov Kommune, og "Årets frivillige" skal kåres.
Det foregår på Rådhuset fra kl. 15 - 17.
Tilmelding er ikke nødvendig.
http://www.gribskov.dk/gribskov/web.nsf/Vindue?ReadForm&db=C1257258002FD...

Græsted Veterantræf står i spidsen for en fælles markering og fejring af de mål frivilligheden indtil nu har opnået for Græsted og benytter dagen til atter at samle foreningerne på torvet i Græsted. Der er i den grad tale om at medvirke til at tilføre endnu mere grokraft for fællesskabet i Græsted.


Guldborgsund: Frivilligcenter Guldborgsund, Frivilligcenter Lolland og Maribo Sundhedscenter har sammen arrangeret heldagskonference (kl. 10-15) under temaet frivillighed og fællesskab.

Forbrugerrådets Gældsrådgivning i Nykøbing F. har en politiker i praktik.


Haderslev: Osteoporoseforeningen har stand i Kvickly i Haderslev.


Halsnæs: Halsnæs Frivilligcenter afholder en åben folkefest. At mødes er nødvendigt for at fællesskaber kan gro, og det er festens formål. Den lokale produktionskole laver set up med optagelser af små film om frivillighed. Borgemesteren uddeler en ny indstiftet pris til årets Sociale forening. Diverse foreninger er tilstede med deres materialer/brochurer. Tangoforeningen kommer og danser for os.
http://halsnaes.lokalavisen.dk/frivillig-fredag-/20150924/artikler/15092...

Halsnæs Kommune og Frivilligcenter Halsnæs har besluttet at indstifte en hel ny pris: "Årets Frivillige Sociale Forening". Prisen bliver på 5.000 kr og uddeles fredag 25. september ved Frivillig Fredag, folkefesten for frivillighed, som i Halsnæs naturligvis holdes på Frivilligcenter Halsnæs, Skjoldborg. Denne dag kan man møde de frivillig grupper, og der er musik ved Tue West - festen er åben for alle.
http://halsnaes.lokalavisen.dk/hvem-skal-have-ny-pris-/20150901/artikler...

Åben Grusgrav
Lørdag d. 26/9 kl. 13-16 Ølsted Grusgrav, Ørholmvej 6, 3310 Ølsted
Oplev den tidligere Ølsted Grusgrav, som ildsjæle har omdannet til en naturpark med mulighed for ophold og afslapning.
Arrangementet er en del af Realdanias Underværker Ildsjælefestival.
http://www.undervaerker.dk/aktuelt/aktuelt/ildsjaelefestival


Hedensted


Helsingør: I Helsingør falder Frivillig Fredag sammen med Kulturnatten. Frivillig Fredag markeres i to telte med Frivillig Fredag Café. Herudover fejrer Frivilligcenter Helsingør fødselsdag på Frivillig Fredag.


Herlev: Frivilligcentret afholder arrangement med oplæg, kåring af årets ildsjæl og lidt lækkert a spise.
http://frivilligcenterherlev.dk/kalender/frivillig-fredag

Kommunen var vært for samskabelsesværksted om udvikling af FF aktiviteter på tværs af områder og sektorer.

Klauzdal åbner døren for en aktiv dag, hvor ideerne indtil nu går på at bygge vandrutschebane og klatreskov.
http://www.worldeventer.com/event/frivillig-fredag-2015,794226530693935


Herning: Frivilligcentret: I Herning er de lidt på forkant med Frivillig Fredag (Frivillighedens Dag 2015), så de har booket Torvet midt i Herning den sidste fredag i august fra kl. 13.00-17.00 – så er vejret forhåbentligt med os. Foreninger og organisationer har mulighed for at booke en stand, hvor de kan formidle, hvem de er, hvad de står for og hvilke opgaver, de har brug for frivillige til. I år opfordrer de ligeledes til, at foreningerne har et eventteam, så de kan gå op og ned ad gågaden og henvende sig mere direkte til borgeren. Med lidt forskelligt underholdning såsom genbrugsmodeshow og musik og dans trækker de folk til scenen/Torvet.


Hillerød: Frivilligcentret står bag en række arrangementer i uge 39: FrivilligBørs, Frivillig Fredag-praktik for politikere og embedsmænd, samt Care deeply Day, hvor erhvervsledere fra virksomheden Biogen sendes i praktik i forskellige foreninger.
http://www.frivilligcenter-hillerod.dk/begivenheder/frivillig-fredag-2015


Hjørring: Kommunen arrangerer påskønnelsesdag for frivillige på ældre- og aktivitetscentrene i Hjørring Kommune.

Frivilligcentret: Frivillig Fredag i og omkring Frivillighedens Huse og særligt med forskellige arrangementer i Forsamlingsbygningen i Hjørring By: ”frivilligbuffet”, ”frivilligboder”, musik, dans mv. Arrangørerne regner med at der kommer ca. 200 frivillige og besøgende.
http://www.frivilligcenterhjoerring.dk/images/FrivilligFredag.17.09.2015...

Rickshawcykler/frivillige vil skabe opmærksomhed på det frivillige sociale felt ved at køre rundt i gågaden i Hjørring og uddele bolcher, balloner, brochurer mv. Frivillige fra forskellige foreninger vil gå i Metropol: byens største indkøbscenter, for her at skabe opmærksomhed på det frivillige sociale felt og inspirere flere til at være frivillige. Vil også uddele bolcher, balloner, brochurer mv.
http://nordjyske.dk/nyheder/frivillig-fredag-forsamlingsbygningen/d633ce...


Høje-Taastrup:
Frivilligcenter Høje-Taastrup og Høje-Taastrup Kommune inviterer alle borgere, foreninger og frivillige til Frivillig Fredag den 25. september 2015 kl. 14.30-17:00 i Igen i år indbyder Frivilligcentret og Høje-Taastrup Kommune til et hyggeligt Frivillig Fredagsarrangement, under overskriften Grokraft for fællesskaber, hvor de frivillige kræfter i Høje-Taastrup hyldes med forskellige indslag. Kl. 14.30 vil Merete Scheelsbeck og Frivilligcenterets bestyrelse byde velkommen.
I løbet af eftermiddagen vil et par af de frivillige bag Gadehavefestivalen præsentere os for filmen Danmarks smukkeste ghetto, som de selv har produceret. Linedanserne fra Step by Step vil komme forbi og optræde og senere vil en gruppe elever fra Musikskolen stå for den musikalske underholdning.

Frivilligcenteret er desuden vært ved en billedudstilling, der viser portrætter af de mange forskellige frivillige, og som fortæller historien om, hvorfor de er frivillige.
Der vil være muligt for foreninger at have en bod med foldere, flyers eller andet materiale om deres forening. Man kan også få hjælp til at finde en aktivitet at deltage i eller ideer til, hvor man kan blive frivillig.

http://www.htk.dk/Fritid/Aarlige-events/Frivillig%20fredag.aspx


Holbæk: Vangkvarteret, et boligområde i Holbæk, vil dels gerne fejre deres fantastiske frivillige, og dels gerne hverve endnu flere.

Frivilligcenter Holbæk afholder arrangement med temaet fællesskaber med frivilligmarked og oplæg.
http://www.frivilligcenterholbæk.dk/events/frivillig-fredag-2015/

Åbent hus i Makvärket Fredag d. 25/9 kl. 16-
Teglværksvej 30, 4420 Regstrup
Makvärket er tidligere teglværk, der i dag fungerer som kreativ dynamo for det lille lokalsamfund Knabstrup.
Arrangementet byder på rundvisning, oplæg, dukketeater og fredagsbar.
Arrangementet er en del af Realdanias Underværker Ildsjælefestival.
http://www.undervaerker.dk/aktuelt/aktuelt/ildsjaelefestival


Holstebro: Kommunen sætter fokus på frivilligt socialt arbejde i forhold til unge som målgruppe. I år vil det bl.a. foregå i forbindelse med Holstebro Åben 2015, fredag d. 28. august kl. 15-20. Future zonen åbnes med tale fra borgemester H.C. Østerby efterfulgt af en kendt komiker og efterfølgende underholdning.


Horsens: Horsens Sund By afholder frivillighedsdag.
http://horsenssundby.dk/Nyheder/2015/Juni/Frivillighedsdag%20september.aspx


Hørsholm: Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm har i år udviklet et helt nyt arrangement til Frivillig Fredag, hvor de inspirerer til samarbejde på tværs i lokalsamfundet. Frivillig Fredag markeres som en dag med oplæg og debat kl. 16.00-19.30 på Rungstedgaard. Programmet bliver tredelt. Først taler KMDs CSR-chef Mikkel Klausen om at samarbejde med foreninger. Derefter bliver der 3 lokale cases, som hver får input fra 2 lokale eksperter. Og endelig er der debat, inden arrangementet slutter med, at Hørsholm Erhvervs Netværk offentliggør vinderen af konkurrencen ”Vind en ekspert til din forening”, og borgmester Morten Slotved taler. Mere information kan findes på hjemmesiden: http://frivillighorsholm.dk/frivilligcenter/deres-projekter/frivillig-fr.... Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm deltager desuden i ”Erhvervsleder i Praktik”.
http://frivillighorsholm.dk/frivilligcenter/vores-projekter/frivillig-fr...


Hvidovre: Hvidovre kommune fortsætter deres portrætserie med Hvidovres Frivillige ansigter (tidligere års portrætter kan ses på facebooksiden: https://www.facebook.com/pages/Frivillige-i-Hvidovre/177793679012442). Årets portrætter vil blive udstillet løbende på gadeplan i ugen op til Frivillig Fredag. Derudover planlægger de torsdag d. 24.9 kl. 17-19 som optakt til Frivillig Fredag et ’frivilligt fyraftensmøde’ for Hvidovres Frivillige, institutionsledere og virksomheder med fokus på samspillet mellem den frivillige verden og virksomhederne (ud fra en csr-vinkel). De får besøg af Novo Nordisk, Dell Computers og Skandia Forsikring, der hver i sær vil fortælle om deres strategier for samspil med den frivillige verden og svare på spørgsmål fra salen. På selve Frivillig Fredag afholder de festlig fejring af Hvidovres frivillige hvor lokalpolitikere vil servere kaffe og kage for kommunens frivillige efterfulgt af underholdende indslag med ’’så hatten passer’’.

På Frivillig Fredag kåres også Hvidovres ”kasketkarl” (den frivillige med flest kasketter på gennem tiden). Se hvordan du kan nominere Hvidovres kasketkarl eller kasketkarl-inde her: https://www.facebook.com/177793679012442/photos/a.178576875600789.18343....
Læs mere: http://hvidovre.lokalavisen.dk/hvidovre-frivillighedsuge%20-/20150908/ar...


Ikast-Brande:
Frivilligcenter Ikast-Brande holder åbent hus i Frivilligcenteret, hvor årets ”folkehjælper” vil blive udnævnt. Titlen gives til en person, der har gjort en helt særlig indsats for Dansk Folkehjælp og dermed er med til at gøre en forskel for Dansk Folkehjælps målgruppe.De kan røbe så meget at det er en Ikast-bo der i år får titlen. Alle er velkomne til at kigge ind og få en gratis kop kaffe og kage. Fra kl. 16.– 20.00 rykker arrangementet til Brande Hallerne, hvor foreninger møder Idræt for sjov. Kom alene eller tag familien med. Der er aktiviteter i alle haller og svømmehallen har åben. Det bliver ikke kedeligt, lover Frivilligcenter Ikast-Brande.
Læs mere her: https://www.facebook.com/search/str/frivilligcenter%20ikast-brande/keywo...


Ishøj


Jammerbugt: Jammerbugt Kommune uddeler frivilligpris i Kirkecentret i Fjerritslev d. 25. september. Samtidig afholdes der frivilligmarked i multisalen.


Kalundborg: I Kalundborg kommuner er der åbent hus hos foreningerne på Frivillig Fredag, hvor alle foreninger opfordres til at deltage. Kommunalpolitikerne er også blevet inviteret til at komme i praktik hos de frivillige foreninger.

Kommunen står desuden for arrangementet "Frivillighed, Fællesskab og Fede oplevelser": Børn/unge fra dagplejer, vuggestuer, børnehaver, skoler og foreninger i Kalundborg Kommune inviteres til at deltage i "Frivillighed, Fællesskab og Fede oplevelser". Deltagerne har frie rammer til, hvad de vil foretage, det eneste krav er, at det skal være rettet mod andre end en selv og at det ikke må være profitskabende. Man kan f.eks. besøge et plejehjem og underholde med sang eller lign., man kan samle skrald i naturen, lave aktiviteter for mindre børn osv. - kun fantasien sætter grænser. Der afsluttes med en fernisering.

Fællesarrangement for alle frivillige ildsjæle: Og sidst men ikke mindst arrangerer Kalundborg kommune et fællesarrangement for alle frivillige ildsjæle i Kalundborg kommune, som inviteres fredag den 25. sep. 15.00-17.15. Der vil være foredrag med Peter Mygind, lidt godt til ganen, overrækkelse af frivilligprisen, dialog og godt humør. Vi håber at se mange frivillige ildsjæle.

https://www.kalundborg.dk/Borger/Kultur-_natur_og_fritid/Frivillig/Frivi...

Andre aktiviteter:

 • Besøg Diabetesforeningen og få målt dit blodsukker og få info om diabetes
 • Aktivitetscentrene Munkesøen i Kalundborg og Åvangen i Svebølle holder åbent hus, hvor der er mange foreninger og aktiviteter for ældre.
 • Bedre Psykiatri afholder musikalsk foredrag. Matilde Falck synger sange om hendes egen spiseforstyrrelse, og Inge Larsen holder foredrag. Inge har arbejdet med pårørende til spiseforstyrrelser i mange år.
 • HomeStart byder indenfor til en snak om foreningens aktiviteter.
 • Kalundborg Harmonikaklub spiller koncerter i Føtex og Kvikly i Kalundborg.
 • Du kan læse mere om de forskellige arrangementer på www.kalundborg.dk/frivillig


  Kerteminde


  København: Frivilligcenter Amager afholder frivilligmarked på Amagerbro Torv efterfulgt af en frivilligfest i foreningshuset Sundholm 8.
  Se invitationen

  Frivilligcenter SR Bistand på Nørrebro tager ud på fem forskellige jobcentre og udannelsescentre og promovere frivillighed på Frivillig Fredag. Er også med i Erhvervsleder i Praktik.

  Frivilligcenter V/SV/V:
  1. Vi er sammen med de andre KBH basrede frivilligcentre om at matche politikere og/eller erhvervsledere med foreninger
  2. Vi inviterer – sammen med vores medlemsorganisation SydhavnsCompagniet – til morgenmad (fra kl. 09.00)
  3. Vi inviterer til kage, kaffe og netværkshygge i Enghave Parken (fra kl. 14.30)
  Læs mere her.

  Hyltebjerggård: Kom til åbent hus og se og hør om de mange muligheder, som findes på Hyltebjerggård. Kl. 11-13

  Københavns Kommune afholdet møde og workshop i Borgercenter for Børn og Unge Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave fredag d.25/9 på Danmarks nationale frivillighedsdag. Der vil være 90 socialfaglige medarbejdere (sagsbehandlere, rådgivere, foranstaltningspersonale, ledelse, koordinatorer) samt 9 forskellige foreninger, der deltager i arrangementet.

  Dansk Anti-stalkingforening planlægger at få politiker i praktik samt afholde en event på Kultorvet.

  Børns Vilkår holder FF hele ugen: planlægger:
  - Udsmykning i rådgivningen med Frivillig Fredag flag, skulder-klap citater fra børnene i farvet karton.
  - Et lækkert stykke chokolade til hver enkel frivillig med ”Tak for din indsats” hilsen.
  - Uddeling af en kasket eller lign. til hver frivillig rådgiver, hvor der står noget i retning af Frivillighed – grokraft for fællesskab¨
  - Ledelsen i Børns Vilkår opfordres til at komme igennem rådgivningen dagligt og gi’ skulderklap til de frivillige.
  - Post-its på væg med de frivilliges svar på flg. spørgsmål: Hvad mener du BV kan gøre for at styrke fællesskabet omkring frivillighed i Børns Vilkår? Hvad kan du selv gøre for at styrke fællesskabet omkring frivillighed i Børns Vilkår
  - Inviteret kendisser på besøg i rådgivningen til at give de frivillige et skulderklap for deres frivillige indsats. - Udenfor rådgivningen indrette nogle øer, hvor de opfordrer de frivillige til at sætte sig ned og få en snak med en frivillig kollega.

  Forbrugerrådets Gældsrådgivning får Socialminister Karen Ellemann i praktik torsdag d. 24. september.

  Åbning af Realdanias Underværket Ildsjælefestival. Festivalens startskud lyder den 23. september kl. 13-20 ved et stort fagligt og festligt arrangement i Bygningskulturens Hus, Borgergade 111 i København. Kulturminister Bertel Haarder er hovedtaler på arrangementet, der byder på faglige indlæg, bl.a. ved Frivilligrådets formand, Vibe Klarup Voetmann, inspiration fra ildsjæle og giver mulighed for at stille spørgsmål til kampagnen og møde bedømmelsesudvalget.
  Læs mere: http://www.undervaerker.dk/aktuelt/aktuelt/ildsjaelefestival

  Høst & honning på KW3: Lørdag d. 26/9, kl. 12-22
  Kultur- og projektværkstedet
  KW3, Krausesvej 3,
  2100 København Ø
  KW3 er en gammel villa på Østerbro og tilmed fremtidens kulturhus for bydelens lokale og kreative sjæle. Til arrangementet vil der bl.a. være mulighed for at høste og grave i haven, få rundvisning og deltage i en sylteworkshop.
  Arrangementet er en del af Realdanias Underværker Ildsjælefestival
  http://www.undervaerker.dk/aktuelt/aktuelt/ildsjaelefestival

  Fem arrangementer i KoncertKirken 2200 København N
  D. 23/9-27/9 kl. 20 hver aften
  KoncertKirken på Blågårds Plads er en ny form for musikhus, der forener det lokale kulturliv med koncerter og events.
  MERE INFO:
  www.koncertkirken.dk
  Arrangementet er en del af Realdanias Underværker Ildsjælefestival

  Frivillig Fredag fejres med aktivitet på Diakonissestiftelsen: Det kommer ikke til at gå stille for sig på Diakonissestiftelsen, når den landsdækkende begivenhed 'Frivillig Fredag' d. 25. september løber af stablen. I år er temaet 'Grokraft for fællesskaber', og intet kunne være mere oplagt for Diakonissestiftelsen. Hele dagen er der åbent hus i genbrugsbutikken Loppeshoppen, som er drevet af frivillige kræfter, og i Søsterstuerne sætter en stor nordisk konference fokus på frivillighed.
  http://www.diakonissestiftelsen.dk/Files/Filer/Nyheder/Pressemeddelelse%...


  Køge: Frivilligrådet arrangerer Frivillig Fredag både d. 25. og 26. sep. Har bl.a. planer om folkekøkken på tværs af uddannelsesinstitutioner og foreninger, event på torvet mv.


  Kolding: Frivilliguge med mange aktiviteter, bl.a. Vindue for en forening, og Adopter en forening, hvor et byrådsmedlem ”adopterer” en forening for en uge. Frivillig Kolding vil udsmykke Banegårdspladsen med røde og hvide paraplyer for at markere frivillig-ugen, og på Kolding Bibliotek kan man se en udstilling om frivillighedens historie i Kolding. Ugen slutter med en fest for de frivillige, som også er inviteret til at høre Thomas Blachman tale om meningsfulde netværk. Derefter bliver de tre skulderklap-priser overrakt og så fortsætter deltagerne til Koldinghus, som danner rammen om en festlig aften med god mad, underholdning og fejring af de mange frivillige kræfter i Kolding. Endelig uddeles prisen ”Årets Skulderklap”.
  http://ugeavisen.dk/artikel/119437:Kolding--Frivillig-uge-markeres-med-m...

  Kommunen: De 4 konsulenter, der arbejder med frivillighed indenfor senior området i Kolding kommune vil gå ud på uddannelses institutionerne og fortælle om, hvad der findes af frivillige aktiviteter for ældre mennesker. De vil gerne danne fællesskab på tværs af generationer og invitere de unge ind på vore institutioner og aktivitetshuse.


  Læsø


  Langeland: Frivilligcentret har udviklet en variation af frivillig praktik, hvor de har fået 6 kommunalbestyrelsesmedlemmer til at være frivillige for en dag. Tanken er den, at de på Frivillig Fredag holder et lille oplæg om deres oplevelser med efterfølgende spørgsmål og svar runde.
  http://www.frivilligcenterlangeland.dk/nyheder/233-frivillig-fredag-2015


  Lejre: Fredag den 25. september holder Lejre Kommune Frivillig Fredag på Sonnerupgaard Gods ved Hvalsø. Grokraft for fællesskaber er tema for Frivillig Fredag i år, hvor der venter frivillige foredrag, mad og musik. Folk med gode idéer til nye fællesskaber kan få to minutter til at fortælle om dem.
  Årets foredragsholder er direktør for Roskilde Festival, Signe Lopdrup, der har arbejdet med frivillige gennem mange år, blandt andet i Copenhagen Jazzfestival.
  http://sn.dk/Lejre/Frivillig-fredag-paa-Sonnerupgaard/artikel/513752
  http://www.lejre.dk/nyheder/2015/september/frivillig-fredag-2015


  Lemvig: Klostermølle i Gudum er arbejdsklar
  Søndag d. 27/9 kl. 14-18, Klostermøllevej 4, Gudum, 7620 Lemvig
  Den historiske Klostermølle i Gudum er et knudepunkt i landskabet og lokalsamfundet. Nu sættes møllen igen i gang.
  Arrangementet er en del af Realdanias Underværker Ildsjælefestival.
  http://www.undervaerker.dk/aktuelt/aktuelt/ildsjaelefestival


  Lolland: Frivilligcenter Lolland fejrer Frivillig Fredag med en spændende heldagskonference.
  http://www.frivilliglolland.dk/kalender/calendar-detail/cal/event//tx_ca...


  Lyngby-Taarbæk: Frivilligcentret afholder forskellige arrangementer i løbet af hele ugen, bl.a. foredrag med Jonas Nordahl og Bjarne Ibsen, Samtalecafeer rundt omkring i byen på dagen, lancering af foreningsportal, frivilligmarked og frivilligfest med overrækkelse af frivilligpris.
  http://www.ltk-frivilligcenter.dk/nyheder/266-frivillig-fredag-nu-hele-ugen

  "Jeg er også frivillig" er overskriften på en lokal fotokonkurrence, der skal sætte fokus på medborgerskab og frivillighed i Lyngby-Taarbæk. Alle billeder hænges op i Frivilligcenter og Selvhjælp Lyngby-Taarbæk på Rustenborgvej 2A i forbindelse med fejringen af den nationale Frivillig Fredag den 25 september 2015.
  http://lyngby-taarbaek.lokalavisen.dk/fang-faellesskabet-med-et-foto-/20...


  Mariagerfjord: Frivilligcenter Mariagerfjord afholder frivilligmarked.


  Middelfart: FC arrangerer: Samtalesaloner, arrangement i Frivillighuset, forskellige oplæg, middag arrangeret af forskellige foreninger, TeamTvilling, sidenløbende cafémiljøer med overraskelser.
  http://www.frivilligcentermiddelfart.dk/images/PDF/Referater/Udførligt_program_-_Frivillig_Fredag1.pdf


  Morsø


  Norddjurs: Kommunen: I Norddjurs synliggøres de mange lokale frivilligaktiviteter gennem en festlig markedsdag med underholdning, aktiviteter og stande i bybilledet i Grenaa og Auning samt i Fjellerup.

  Grenaa: Frivillig Fredag fylder torvet foran rådhuset den 25. september kl. 14.00-18.00. I samarbejde med ShopiCity skabes der liv i byen med gode tilbud i butikkerne, underholdning og masser af aktiviteter arrangeret af lokale frivillige. Prøv en tur på en rickshaw cykel, vær kreativ med blomster og street art, besøg det muntre køkken, få lavet flot ansigtsmaling og meget mere. Læs mere her: http://www.norddjurs.dk/frivilligfredag

  Auning: Frivillig Fredag fylder Centertorvet den 25. september kl. 15.00-19.00. I samarbejde med Handelsudvalget skabes der liv i byen med gode tilbud i butikkerne, underholdning og masser af aktiviteter arrangeret af lokale frivillige. Prøv stolegymnastik, mød en besøgshund, test din balance, lav et flot bogmærke og meget mere. Butikkerne holder længe åbent, og Apetit rykker ud med gode tilbud på mad. Læs mere her: http://www.norddjurs.dk/frivilligfredag

  Fjellerup: Lokale foreninger i Fjellerup har taget initiativ til at samles om forskellige aktiviteter den 25. september, hvor der bl.a. er åbent hus i Værestedet kl. 9.30-11.00. Der er i alt tre Åbent Hus arrangementer rundt omkring i byen. Læs mere her: http://www.norddjurs.dk/media/2237061/Frivillig-Fredag-i-Fjellerup_plaka...

  Høstfest og fælles kulturløft i Albøge
  Søndag d. 27/9 kl. 10-17 Skolen i Albøge, 8570 Albøge
  Den tidligere skole i Albøge er under omdannelse til håndværkerskole, og inviterer til høstfest med samvær, musik og mad.
  Arrangementet er en del af Realdanias Underværker Ildsjælefestival.
  http://www.undervaerker.dk/aktuelt/aktuelt/ildsjaelefestival


  Nordfyn: Frivilligcentret inviterer bl.a. til ”Frivilligkur” med oplæg, musik og mad, samt arrangerer Lokalpolitikere i praktik. Herudover vil frivilligcentret afholde tre synlighedsarrangementer ved tre biblioteker i løbet af ugen.
  http://www.frivilligcenternordfyn.dk/nyheder
  http://www.fyens.dk/nordfyn/Frivillige-Politikere-ud-i-virkeligheen/arti...


  Nyborg: Nyborg Kommune indbyder til frivilligkonference om Grokraft for fællesskaber for foreninger, virksomheder og kommunale institutioner. Konferencen vil byde på spændende oplæg om bl.a. samskabelse, ensomhed og frivillighed på skoleskemaet og på beskæftigelsesområdet. Det kommer til at foregå fredag 25. september i Borgerforeningens Hus.
  Som en del af konferencen afvikles også for første gang i Nyborg Kommune en FRIVILLIBØRS.
  http://www.nyborg.dk/da/Borger/SocialHandicap/Frivillig/FrivilligFredag


  Næstved: Kommunen: De frivillige i Distrikt Nord i Næstved, som lægger en masse frivilligt arbejde ikke alene på de 3 ældrecentre Symfonien, Birkevang og Røjleparken, men også hos borgere i eget hjem, afholder igen i år Frivillig Fredag. Sloganet ”Grokraft for fællesskaber” går godt i tråd med de kræfter som de frivillige er blevet en del af bl.a. i et Ældrenetværk på tværs i kommunen. Dette netværk, hvor også ansatte fra kommunen er med, har givet og giver distrikt Nords frivillige en større indsigt i, hvordan andre foreninger arbejde + hvem deres frivillig er, det har givet nye samarbejdspartnere, nye medlemmer at debattere og dele holdninger med. Det har også givet indsigt i hvilke tilbud kommunen kan give + lysten til at være fælles noget + om nye tiltag. Til Frivillig Fredag har de aftalt at netværket deler sig så repræsentanter fra det kommunale + det frivillige område sammen laver oplysningskampagne på hvert af de tre ældrecentre om hvilke frivillig aktiviteter der forgår + kontakten imellem foreningerne og kommunen som fx vedr. Forebyggelse af ensomhed hvor der er etableret et tæt samarbejde.

  Næstved Kommune afholder i samarbejde med Frivilligrådet og Næstved Frivilligcenter et stort arrangement med forskellige event under temaet ”Fællesskaber” på Grønnegades Kulturcenter i Næstved. Alle Frivillige sociale foreninger inviteres til at deltage aktivt på forskellig vis.
  På programmet er der fx, historiefortælling og billedshow ved Lænken, Video om Nødhjælpsdepotet i Næstved og oplæg ved Røde Kors
  http://www.frivilligcenter-naestved.dk/kalender/frivillig-fredag-15


  Odder: Frivilligcenter Odder arbejder med konceptet "Sæt frivillighed og ensomhed på skoleskemaet", der skal bruges til at give eleverne idéer til at modvirke ensomhed. Frivilligcentret arrangerer også "Unge går tur med ældre" på Frivillig Fredag 2015, hvor plejehjemsbeboere og unge går tur sammen. Sidste år deltog godt 100 unge frivillige i eventen. Læs mere: http://www.frivilligcenter-odder.dk/nyheder/222-frivillig-fredag
  http://www.oddernettet.dk/site.aspx?RoomId=&NewsId=14468&MenuId=&langref...

  Oddergrisen vender tilbage
  Onsdag d. 23/9 kl. 17-19, Pakhuset, Banegårdsgade 5, 8300 Odder
  Kom og hør historien om den ikoniske pendlervogn, Oddergrisen, når Pakhuset viser den nyistandsatte styrevogn frem.
  www.pakhuset-odder.dk
  Arrangementet er en del af Realdanias Underværker Ildsjælefestival.


  Odense: Kommunen afholder prisfest. Et af kriterierne for uddeling af ildsjæleprisen er at foreningen skal have skabt grokraft for fællesskaber og modvirket ensomhed, der er temaet for Frivillig Fredag 2015.
  http://www.odense.dk/topmenu/borger/kultur-natur-og-fritid/foreninger-og...

  Frivilligcentret arrangerer Vindue for en forening, hvor 20 butikker i Odense centrum udlåner deres butiksvinduer til en forening, samt Erhvervsleder i Praktik.
  Dagen starter klokken 11, hvor repræsentanter fra foreningerne i samlet flok vil gå fra Flakhaven og ned gennem Vestergade. Ældrerådmand Brian Skov Nielsen (EL) vil gå med fra 12.30 til 13.
  http://www.frivilligcenter-odense.dk/frivillig-fredag

  Den 25. september 2015, på den nationale frivillighedsdag ”Frivillig Fredag”, inviterer DBU Fyn og Albani de frivillige i de fynske klubber til en hyggelig eftermiddag og aften på Albani.
  Læs mere: http://www.dbufyn.dk/Nyheder/2015/September/DBU_Fyn_og_albani_takker_de_...

  Mødrehjælpens genbrugsbutik i Odense deltager på Frivillig Fredag med pinkfarvet barnevogn på pladsen foran rådhuset

  Beboerne i Rising inviterer til Frivillig Fredag og indvielsesfest i Rising fredag 25. september på boldbanen i afdeling Solbakken, Mølleløkkevej.
  http://fabbo.dk/nyhed/invitation-til-frivillig-fredag-og-indvielse-af-ak...


  Odsherred


  Randers: Frivilligværket arrangerer et stort foreningsmarked samt Vindue for en forening i lokale butikker. De hænger også tøjsnore op, hvor lokale genbrugsforretninger kan udstille og evt. sælge deres tøj.
  http://frivilligvaerket.dk/images/Invitation_-_Frivillig_Fredag_2015_i_R...

  Aktivitetsudvalget Lindevængerafholder arrangement, hvor de vil fortælle om deres aktiviteter på Lindevænget og endvidere fremvise forskellige håndarbejder og en gættekonkurrence med mulighed for at vinde gratis adgang til forskellige arrangementer.

  Projektet Netværksfamilier benytter Frivillig Fredag til at skabe synlighed om deres projekt, og fortælle om hvad det vil sige at være netværksfamilie for en psykisk sårbar person


  Rebild:Der står film, fest og fodbold på programmet, når Rebild kommune takker de frivillige for deres store indsats på Frivillig Fredag den 25. september.
  Kommunen har sammen med Kinorevuen og Pavillon Cafeen i Skørping lavet et spændende eftermiddagsprogram. Årets tema er: Grokraft for fællesskaber.
  Som optakt viser Kinorevuen den norske film Optimisterne. Man når mere, når man står sammen, selv om man er et hold gråhårede volleyballspillere. De tager kampen op mod alderen - og et svensk herrehold.
  Der er åbent hus i Pavillon Cafeen, og senere er der i KulturStationens sal bl.a. borgmestertale, medvirken ved Musikskolen og et let traktement.
  Repræsentanter for Hobros superligaklub kommer og fortæller om, hvordan sammenhold og kampgejst har båret HIK foldbold helt frem til superligaen.
  http://rebild.dk/nyhed/frivillig-fredag-en-cadeau-til-alle-frivillige-i-...


  Ringkøbing-Skjern: Deres planer for markeringen er bl.a. at de torsdag d. 24. september (dagen før frivillig fredag) vil afholde den første frivilligbørs i kommunen.
  Frivilligbørsen vil blive afholdt på teknisk skole i Skjern. http://www.rksk.dk/borger/frivillig/frivilligboers


  Ringsted


  Rødovre: aktivitetsdag på Rødovregaard

  Frivilligcentret: De arrangerer Frivillig Fredag i Rødovre og har planer om en festdag hvor der bliver et væld af oplevelser og aktiviter, åbent Heerup Museum, frivilligmarked og en række aktiviteter, fx gå-tur med lokalhistorisk guide, prøv hvad det vil sige at være blind i trafikken, familielege og konkurrence, opvisning - musik og dans, stolegymnastik og banko.


  Roskilde: Frivillig Fredag 2015 arrangeres af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Festival. Programmet for Frivillig Fredag er opdelt i et dagsarrangement med oplæg of debat for de sociale foreninger og et aftenarrangement for alle frivillige i Roskilde Kommune.
  http://roskilde.dk/frivilligfredag


  Rudersdal: I Rudersdal arrangerer Frivilligcentret "FRIVILLIGBØRS" torsdag d. 24. september fra kl. 16 til 17:30.
  Læs mere om Frivilligbørsen: http://www.frivilligcentret.dk/frivilligbors

  Kræftens Bekæmpelse (KB) arrangerer Frivilligmøde for alle deres frivillige - torsdag d. 24. september fra kl. 17:30 til ca. 21:00.


  Samsø


  Silkeborg:Kommunen afholder Frivillig Fredag med oplæg ved bl.a. Pernille Thorup fra COK om ledelse og samskabelse og forfatter Jonas Norgaard Mortensen om Det personlige samfund. Herudover uddeles frivilligprisen.
  http://silkeborgkommune.dk/Borger/Kultur-fritid-og-frivillige/Frivillig-...

  I Selvhjælp Silkeborg fejrer vi selvfølgelig også dagen med at uddele rundstykker på Silkeborg Banegård kl. 07.00 med et smil og en flyer, hvor vi opfordrer dig til at deltage i frivilligt arbejde.
  http://www.selvhjaelpsilkeborg.dk/frivillig-fredag-2015-0#sthash.WKcpPIv...


  Skanderborg: Ry Familie og Firmaidræt har inviteret alle medlemmer med familie til et arrangement med underholdning og mulighed for efterfølgende at kunne bestille middag i Ryhallens cafe.
  De frivillige ledere og instruktører inviteres til særskilt aftenarrangement. Det hele foregår i Ryhallen


  Skive: Åben Bypark
  Fredag d. 25/9 kl. 15-20, Byparken, Thise, 7870 Roslev
  I Thise Bypark kan byens borgere og turister mødes om orangeriet eller legepladsen, få et hvil og skabe nye aktiviteter med hinanden.
  www.livithise.dk
  Arrangementet er en del af Realdanias Underværker ildsjælefestival

  Perleøernes Ildsjæle
  Lørdag d. 26/9 kl. 13-17, Cirkusfabrikken, Skivevej 84-90, Lindum, 7870 Roslev
  Cirkusfabrikken holder til i et nedlagt mejeri, og tilbyder lokalområdets børn og unge en kreativ mulighed for at udfolde og udfordre sig selv.
  Arrangementet er en del af Realdanias Underværker ildsjælefestival
  http://www.undervaerker.dk/aktuelt/aktuelt/ildsjaelefestival


  Slagelse: Samskabelsesværksted med deltagelse af bibliotek, etniske minoritetskvinder, m.fl.

  Frivilligcentret afholder en event.

  Biblioteket afholder arrangementet ”Giv os din yndlingsret”:
  https://www.slagelsebib.dk/arrangementer/hele-familien/giv-os-din-yndlin...


  Solrød


  Sorø: Frivilligcenter Sorø holder frivilliguge: politikere i praktik, åbent hus i foreninger og frivilligfest d. 25, hvor politikere og chefer fra Sorø kommune står for serveringen.
  http://frivilligcenter-soroe.dk/images/Invitation_FrivilligFredag_foreni...
  http://www.dit-soroe.dk/2015/09/frivillig-fredag-3/

  Ud over Frivilligfesten er der 21 Åbent Hus- arrangementer i løbet af ugen, bl.a.:
  Holbergcentrets Venner holder sit Frivillig Fredag arrangement (Åbent Hus) onsdag d. 23. på Holbergscentret.
  Hjerneskadeforeningen holder Åbent Hus torsdag d. 24. september på Værkerne.
  Se hele programmet her: http://www.dit-soroe.dk/wp-content/uploads/2015/09/Katalog-%C3%85bentHus...


  Stevns: Stevns Frivillighedscenter og Stevns Kommune inviterer alle, der udøver frivillighed på den ene eller anden måde, til Frivillig Fredag kl. 16.30-19.00. Her vil det nye Frivillighedscenter sammen med Kultur & Fritid afholde en aften, hvor de frivillige bliver hyldet under overskriften Frivillighed – Grokraft for Fællesskaber. Der vil på dagen blive afviklet inspirerende workshops for alle med interesse i frivilligt arbejde.
  http://stevns.dk/nyheder/borger/stevns-kommune-inviterer-til-frivillig-f...


  Struer


  Svendborg: SIND, Bedre Psykiatri, Svendborg Kommune og PsykInfo Svendborg afholder De Frivillige Foreningers dag lørdag d. 26. september.


  Syddjurs: I år afholder Frivilligrådet i Syddjurs Kommune Frivillig Fredag i Byhallen, Kolind fredag d. 25 september kl. 15.00 – 18.00, med frivilligmarked.
  http://www.syddjurs.dk/nyheder/invitation-til-frivillig-fredag

  Syddjurs Erhverv og Iværksætterbussen tager en tur på landevejen med start fredag 25. september i forbindelse med Frivillig Fredag ved Byhallen i Kolind.
  http://ebeltoft.lokalavisen.dk/syddjurs-erhvervshjaelpen-rykker-ud-til-i...

  Nydansker Netværk afholder et arrangement på Frivillig Fredag.

  Nimtofte Kulturhusforening
  Lørdag d. 26/9 kl. 9.30- Nimtofte Kulturhus, 8581 Nimtofte
  Nimtoftes gamle mejeri ligger centralt i byen som byens nye samlingssted for kultur og arrangementer.
  Arrangementet byder på forskellige oplæg, gruppearbejde og middag.
  Arrangementet er en del af Realdanias Underværker Ildsjælefestival
  http://www.undervaerker.dk/aktuelt/aktuelt/ildsjaelefestival


  Sønderborg: Sønderborg Kommune hylder traditionen tro frivilligheden ved en stor fest i Nordals Idrætscenter, med bl.a. uddeling af Frivillighedsprisen.
  http://sonderborgkommune.dk/aktuelt/arkiv/hvem-skal-ha-frivillighedspris...

  Elstrup Mølle indvier forsamlingslokale
  Søndag d. 27/9 kl. 13-16, Elstrup Mølle, 6430 Nordborg
  Den historiske Elstrup Mølle holder officiel indvielse af lokalområdets nye samlingssted; et nyistandsat aktivitets- og forsamlingslokale.
  Arrangementet er en del af Realdanias Underværker Ildsjælefestival
  http://www.undervaerker.dk/aktuelt/aktuelt/ildsjaelefestival

  Med Sønderborg Kommunes landdistriktsudvalg som inspirator er landsbylaugene opfordret til at være med til at markere Frivilligugen, og hver landsby er stillet 1000 kr. i udsigt til medfinansiering af aktiviteterne.
  Det har givet en aktiv Frivilliguge. Se her, hvad landsbyerne byder på i næste uge:
  •Elstrup: Blues og Food i Elstrup Mølle 26. september kl. 19.
  •Smøl: Fællesspisning med generalforsamling bagefter 25. september.
  •Mommark: Fællesspisning og borgermøde om udviklingsplanen for Mommark, Mommark Marina 24. september kl. 19.
  •Svenstrup: Åbent bestyrelsesmøde med orientering om lokale aktiviteter, Stolbroladen 21. september kl. 19.
  •Skelde: Officiel indvielse af en ny legeplads på Nederballe, 25. september kl. 15-18.
  •Kær: Åbent hus på Rønhave Museum, 25. september kl. 15-18.
  •Kværs-Tørsbøl-Snurom: Kunstudstilling i Kværs Præstegård hele ugen.
  •Kværs-Tørsbøl-Snurom: Alle foreningsformænd i sognet mødes for at tale om handlingsplan for at nå målene, som borgerne har udstukket for tiden frem til 2025, 22. september.

  Desuden holder landdistriktsudvalget 25. september en minikonference på Alsion om borgerinddragelse og borgerbudgetter. Den har deltagelse fra en række danske kommuner samt repræsentanter fra Norge, Tyskland og Brasilien.


  Tårnby


  Thisted: Frivilligcenter og Selvhjælp Thisted: ”Det handler om mennesker”, både i hverdagen for de frivillige sociale foreninger, og når op imod 30 foreninger igen 25. september igen holder Frivillig Fredag på Store Torv i Thisted i tidsrummet kl. 12-16. Der bliver uddeling af frivilligpris. Børn og Unge er særligt tema i år. Det kommer bl.a. på dagsordenen kl. 13.05, hvor tre mennesker, der til daglig arbejder med børn og unge, sætter fokus på, hvad de frivillige og det offentlige ”system” kan gøre, når børnefamilier løber ind i vanskeligheder.

  24 elever fra Social- og Sundhedsskolen (Sosu) i Thisted vil blive en del af gadebilledet, når der er Frivillig Fredag 25. september, hvor fokus er på at rekruttere flere unge til at blive frivillige.

  Herudover afvikles politikker i praktik, samt erhvervsledere i praktik

  http://www.frivilligethisted.dk/


  Tønder: Nr. Løgum og Ellum Lokalråd: Fælles aktivitetsdag for sognets foreninger. Vil komme til at foregå omkring den grønne plads ved kirken i Løgumkloste.

  Tønder Kommune: Frivillig Fredag arrangement afholdes den 25.09.15 i Klosterhallen. Tønder Kommune planlægger et arrangement, hvor de frivillige bl.a. skal fejres og anerkendes for deres indsats. Til arrangementet inviteres alle frivillige og kommunal politikere. Der vil være taler ved de politiske udvalgsformænd, debat blandt deltagerne om aktuelle emner, gratis spisning, underholdning og uddeling af Årets Frivilligpris. I planlægningen af arrangementet deltager udpegede frivillige fra Frivillighedsrådet, Kulturelt Forum, Landdistriktsudvalget, Frivilligcenter Tønder samt medarbejder fra Kultur & Fritid samt kommunen.
  http://landdistriktsudvalg.infoland.dk/aktiviteter/frivillig-fredag-fest...

  Frivilligcentret: I år samler de alle frivillige foreninger – både de sociale og de kulturelle – til en lille workshop med efterfølgende fællesspisning hvor også deres lokalpolitiker er inviteret til at deltage, for at lære deres frivillige at kende.

  https://www.facebook.com/kulturogfritid/photos/a.215478351856586.52241.2...
  Åbent hus hos Hagges Musik Pub, 6270 Tønder
  Fredag d. 25/9 kl. 16.30-22
  Hagges Musik Pub har siden 1988 været hele Tønderegnens spillested. Kom og hør mere om stedets historie og fremtid!
  Arrangementet byder bl.a. på oplæg, udstilling og musik
  www.hagges.dk/news
  Arrangementet er en del af Realdanias Underværker Ildsjælefestival

  Indvielse af Højer Vandtårn
  Lørdag d. 26/9 kl. 10-14,Højer Vandtårn, Nørrevej 50, 6280 Højer
  Højer Vandtårn er omdannet til et nyt vartegn, udsigtspunkt og samlingspunkt for hele lokalsamfundet.
  Arrangementet er en del af Realdanias Underværker Ildsjælefestival
  http://www.undervaerker.dk/aktuelt/aktuelt/ildsjaelefestival


  Vallensbæk: Frivillig FredagsFejring bliver igen i år en dag med aktiviteter og program for alle aldre. Chapper og Tormod fra Ramasjang kommer og underholder. Dagen vil byde på musik, latterevents, hoppeborg, rodeotyr, optrædener og masser af aktiviteter ved foreninger og frivillige i Vallensbæk. Vallensbæk Børneteater planlægger en lille optræden på biblioteket, og meget mere.
  Se hele det imponerende program her: http://www.frederikssund.dk/Omraader/Kultur--fritid/Nyheder-om-Kultur-og...

  Det er samtidigt en stor dag for de klasser i Vallensbæk, der har deltaget i projektet Frivillighed på Skoleskemaet, da de kommer og udstiller deres ideer til frivillige tiltag- og alle besøgende er med til at pege på en vinder.Det hele sker fredag den 25. september kl. 15.30 – 19.00 på Vallensbæk Rådhus (stueetagen), i Vallensbæk Kultur og Borgerhus samt på Rådhustorvet.
  http://frivilligeogforeninger.vallensbaek.dk/frivillig-fredagsfejring-2015


  Varde: Politiker i praktik.

  Cafe Paraplyen laver arrangement.

  Den socialøkonomiske virksomhed Koppen/Igenbrug laver arrangement.


  Vejen: Kommunen inviterer de frivillige til fest med oplæg, musik, kaffe og kage, samt uddeling af "Året Folkehjælper-pris".
  http://vejen.dk/nyheder/2015/09/byraadet-i-vejen-serverer,-naar-der-er-f...


  Vejle: Vejle Kommune inviterer de frivillige til frokost, foredrag v. Anders la Cour, underholdning med musik. Herudover uddeles Frivilligprisen 2015.
  http://www.nyheder.vejle.dk/Borger/Social-psykiatri-og-handicap/Nyheder/...
  http://vafo.dk/article/20150817/ARTIKLER/150819090


  Vesthimmerland: Ligesom i de foregående år blev der afholdt frivilligmarked i Vesthimmerland i Dronning Ingrid Hallerne i Farsø.
  http://frivilligmarked.vesthimmerland.dk/


  Viborg: Eleverne fra Bjergnæs Efterskole laver opvisning på Hjultorvet i Viborg kl. 14.15


  Vordingborg. Det Frivillige Samråd/kommunen: Arrangementet finder sted i Præstø Multicenter fra kl. 16 til 20. På programmet er blandt andet:
  • To spændende workshops
  • En række stande, bl.a. med professionel fundraiser, lokalebooking, førstehjælp og meget mere
  • Forskellige muligheder for at netværke på tværs
  • Valg af nye medlemmer til Det Frivillige Samråd http://www.vordingborg.dk/cms/site.aspx?p=11293&NewsID=4202
  • Gratis fællesmiddag med underholdning.
  http://www.frivilligfredag.vordingborg.dk/cms/site.aspx?p=29632