Frivillig Fredag

Pressemeddelelse fra Frivilligrådet

Fredag d. 29. september 2017 er det Frivillig Fredag – dagen hvor frivilligheden fejres, synliggøres og debatteres. Der afholdes over 300 forskellige aktiviteter rundt omkring i hele landet. Det er syvende gang, der afholdes Frivillig Fredag.

Frivillig Fredag er en anledning til at fejre de frivilliges indsats og den store betydning frivilligheden har for vores samfund. Med årets tema Vis værdien ønsker Frivilligrådet, der koordinerer dagen på nationalt plan, at synliggøre frivillighedens værdi.

”Frivilligverdenen får en stærkere stemme, hvis vi bliver bedre til at beskrive den forskel, vi gør. Frivilligheden skaber sammenhængskraft og tillid i samfundet, demokratisk dannelse og medborgerskab. For den enkelte forening eller organisation ligger værdien i at skabe en konkret forandring, udbrede kendskabet til en sag eller skabe aktiviteter i et lokalsamfund. Og endelig kan man også tale om, at frivilligheden skaber værdi på det individuelle plan i form af fx glæden ved at gøre noget for andre og være med i et fællesskab, ” siger Frivilligrådets formand Vibe Klarup.

Frivilligheden fejres lokalt

Foreninger, frivilligcentre og kommuner over det ganske land holder fester, markeder, åbent hus, udstillinger og mange andre events, der fejrer og synliggør de frivillige.

I Hillerød har Frivilligcentret i ugerne op til Frivillig Fredag afholdt kurser, hvor foreninger lærer at bruge fotos og film som redskaber til at vise frivillighedens værdi. Børne- og socialminister, Mai Mercado og Frivilligrådets formand, Vibe Klarup besøger på Frivillig Fredag Hillerød. Her vil de få mulighed for at møde nogle af de frivillige bag billederne og filmene og høre om, hvad deres frivillige engagement betyder for dem.

I Horsens fejres frivilligheden i hele ugen op til Frivillig Fredag med spændende foredrag og debatter, åbent hus i foreninger, fotoudstilling og meget mere.

Se her hvad der sker i din kommune på Frivillig Fredag: www.frivilligfredag.dk

Fakta om Frivillig Fredag

Frivillig Fredag er Danmarks nationale frivillighedsdag, hvor frivilligheden fejres, synliggøres og anerkendes. Dagen er lagt an som en aktivitetsdag, hvor lokale aktører, så som frivilligcentre, kommuner og foreninger, men også virksomheder, skoler, boligområder, mv., afholder arrangementer.

Frivillig Fredag blev lanceret i 2011 i anledning af det europæiske frivillighedsår, og falder hvert år på den sidste fredag i september. Nogle steder vælger de lokale arrangører at brede aktiviteterne ud over hele ugen op til Frivillig Fredag, eller holde deres aktiviteter i dagene omkring Frivillig Fredag, hvis det passer bedre ind i den lokale kontekst.

Siden starten i 2011 har dagen støt vokset sig større og større og der er nu aktiviteter i de fleste kommuner landet over.

Børne- og Socialministeriet står bag Frivillig Fredag og Frivilligrådet varetager den nationale koordinering.